2014-2015- 2016

Blekblå Himmel 2 2016 50×65 Akryl /Tusj på lerret

 

Blek Blå Himmel 2016 50×65 Akryl/Tusj på lerret

Himmeltegn  2016 70×70 Akryl på lerret

Himmeltegn 2 2016 670×70 Akryl på lerret

Måne 2016 50×60 Akryl på lerret

Clouds 2016 70×70 Akryl på lerret

Tilstand I 2016 50×65 Tusj på lerret

Tilstand 2 2016 50×65 Tusj på lerret

Grey Matters 03 65×50 2016 Tusj på lerret

Sommer 2015 50 x 60 Akryl på lerret

Nytt liv av daude gror 2015 60x 70 Akryl på lerret

Landskap 2015 60×70 Akryl på lerret

Tidlig Vår 2015 70 x100 Akryl på lerret

Landskap 2014 90×90 Akryl på lerret

Destination 2014 90×90 Akryl på lerret

Honey 70×70 2014 Akryl på lerret

Reisen 50×60 2014 Akryl på lerret

Kveld 2014 60×80 Akryl på lerret

Daggry 2014 45×55 Akryl på lerret

Green Space 2014 60x70Akryl på lerret

Et gammelt mInne 1 2014 80×80 Akryl på lerret

Abandoned Place 2014 70×70 2016 Akryl på lerett